logo Sev.en Energy
Novinky Otázky a odpovědi 7.cz

Snížení dopadů těžbySnížení dopadu těžby

Minimalizujeme prašnost a hlučnost lomů


Investice 20 milionů korun
za posledních 6 let

Rotační mlžicí jednotka

Vyvinuta ve spolupráci s Výzkumným ústavem hnědého uhlí (VUHU)

Funguje podobně jako sněžné dělo na sjezdovkách – jemná mlha se naváže na prachová zrna a zabraňuje jejich unášení větrem

Snížení prašnosti a hlučnosti, vysoká efektivita, minimální spotřeba vody

Celosvětově unikátní patentové řešení, využití zařízení v ostatních lomech nejen v ČR

Mlžná stěna

Vyvinuta ve spolupráci s Výzkumným ústavem hnědého uhlí (VUHU)

Automatické řízení meteorologickou stanicí – spouštění při optimálních podmínkách (bez deště a silného větru)

Snížení prašnosti a hlučnosti

Další opatření

Odprášení přesypů poháněcích stanic pásových dopravníků

Skrápění dopravních cest v lomu

Zelený pás – vysazování stromů na vybraných místech, vytváření přirozené bariéry na okraji lomů


© Skupina Sev.en Energy 2021