logo Sev.en Energy
Novinky Otázky a odpovědi 7.cz

RekultivaceRekultivace

Dáváme krajině po těžbě nový život

Obnova krajiny

Skupina Sev.en Energy navazuje na to nejlepší z české rekultivační školy, která je považována za světovou špičku. Cílem rekultivace není vrátit krajinu do původní podoby před těžbou, to by bylo i technicky téměř nemožné. Cílem je zachovat to dobré, co báňská činnost přinesla, a vdechnout krajině nový život a nové funkce s vazbami na budoucí potřeby regionu, ale i globální problémy. Nová krajina pomůže Česku v boji proti klimatické změně a suchu. Na rekultivacích těžební společnosti dlouhodobě spolupracují s obcemi v regionu a podporují rozvoj území po těžbě doprovodnými investicemi vysoko nad rámec zákonných povinností.


Přínosy

Zvýšení biodiverzity

Navrácení zeleně a mokřadů do krajiny

Optimalizace hospodaření s vodou

Vytváření nové kvalitní orné půdy

Podpora ohrožených druhů

Rozvoj pro města a obce


Voda

Nová rekultivovaná krajina na Mostecku pomůže Česku s nejpalčivějším problémem, nedostatkem vody, který mu přináší klimatická změna. Důležitým cílem rekultivace lomů Vršany a ČSA je od začátku zadržování vody v krajině. Těžba uhlí a následné zahlazování jejích následků vytváří členitou krajiny, která bude schopna s vodou hospodařit stejně dobře jako v době, než do vodního hospodářství začal zasahovat člověk. Vodní rekultivace se navíc velice rychle stávají přírodním rájem, rostliny a živočichové je spontánně obsazují již v řádu týdnů.


moderní přístup vodohospodářských úprav

zařazení meandrů, tůní a dalších přírodních prvků

návrat a zachovávání původních mokřadů

nebeská jezírka – prohlubně zadržující vodu po deštích (cenný stabilizující prvek, potenciál pro vznik jedinečných biotopů – slanisek)

vysoká kvalita vody v rekultivačních jezerech a jezírkách (rozmanité složení rostlin a živočichů)

Stromy

Stromy se přednostně vysazují především na svahy výsypek. Jejich úkolem je nejen zadržet vodu v krajině a vrátit jí zeleň, ale také ochránit svahy před erozí a zpevnit je. K tomu jsou kořeny stromů ideální a nepostradatelný pomocník. Do krajiny se díky rekultivaci vrátí i původní, dnes už velmi vzácné druhy, které se dnes už ve volné přírodě téměř nevyskytují. Mladé stromky mají velkou šanci na to, že už za dvě desítky let vytvoří hustý les. Skladba vysazovaných dřevin je kombinována tak, aby vysázené rostliny přežily i suchá období. V nově založeném lese tak podle zkušeností z předchozích let přežije a dál poroste až 85 % stromků. Pro srovnání, v nově založených lesích se dospělosti nedožije polovina z vysázených stromů.


strom je nejvýkonnější klimatizací na světě

během slunného letního dne odpaří 100 litrů vody

působí-li průměrně na své okolí výkonem 7 kW po dobu 10 hodin, ochladí jej o 70 kWh

pro srovnání: klimatizační zařízení v luxusních hotelích mají výkon 2 kW, mrazničky a ledničky ještě řád nižší

vodní pára zároveň ohřívá místa chladná, na nichž se sráží

Dvojčata

Otec rekultivací Stanislav Štýs zdokumentoval proměny
uhelných lomů v nové přírodní prostory.

Most

Počerady

Hipodrom

Merkur

Slatinice - vinice

Benedikt

Matylda


Rekultivace mostecké
uhelné pánve

Stav k roku 2020
(lomy Vršany a ČSA)


Celková plocha dotčená
těžbou včetně výsypek:
9 628 ha
Nová polyfunkční krajina s vazbou na budoucí potřeby regionu

Velký podíl zemědělsky využitelných ploch

Posílení ekologické funkce - více lesních porostů, rozptýlené zeleně a mokřadů

Půda na výsypkách - díky využití kompostu biokvalita (minimální obsah znečišťujících látek)

Díky pestrému složení geologického nadloží uhelné sloje zvýšení biodiverzity, vznik jedinečných ekosystémů

Území určená k rekreačním a sportovním účelům

Ponechání části území přirozené sukcesi

Spolupráce na rekultivacích s obcemi a městy Horní Jiřetín, Vrskmaň, Strupčice, Most, Malé Březno a s Vysokou Pecí
© Skupina Sev.en Energy 2021