logo Sev.en Energy
Novinky Otázky a odpovědi 7.cz

Otázky a odpovědi

K čemu potřebujete emisní výjimky, když investujete do ekologizací?

K čemu potřebuje středoškolák několik let výuky, když by teoreticky stačilo jen složit maturitní zkoušku? Ekologizovat elektránu je podobně složité jako stavět dálnici hustě osídleným územím. Potřebujete nejen spoustu peněz, ale také spoustu času. Emisní výjimka je ekologický program, který vytvořila EU právě pro ekologizace uhelných elektráren a tepláren právě kvůli tomu, aby jim poskytla dostatek času na provedení náročných miliardových investic. V Česku o výjimky požádala naprostá většina zdrojů, zbytek musí kvůli přísným limitům omezit či ukončit provoz. Jedinými velkými zdroji, které splňují všechny parametry a pokračují v provozu bez výjimek, jsou naše teplárny na Kladně a ve Zlíně.

Nepodepíšou se výjimky na kvalitě ovzduší?

Doufáme, že ano, protože nám umožní ekologizovat provoz a významně snížit emise všech podstatných znečišťujících látek. Důkazem je právě probíhající mnohamiliardová investice v Elektrárně Chvaletice, díky níž se již podařilo snížit emise přibližně na polovinu.

A jak se hodláte vypořádat s jedovatou rtutí?

Stopové emise rtuti jsou velkou výzvou pro celý sektor, protože až dosud nebyly v EU nijak regulovány. Protože spolehlivé univerzální technologie na eliminaci rtuti zatím neexistují, pro všechny provozovatele je to velké dobrodružství a projekt na úrovni aplikovaného výzkumu. V rámci ekologizace Počerad chceme rozhodně využít zkušeností našich kolegů z Teplárny Kladno a Elektrárny Chvaletice, případně spolupráce s univerzitami.

Projde opravdu Elektrárna Počerady kompletní opravou? Neskončí to jenom opravou bloku 6?

To je stejné jako ptát se stavitele rodinného domu, zda se spokojí jen s hrubou stavbou. Samozřejmě, že počítáme s kompletní ekologizací elektrárny, jinak bychom ji nekupovali. Výsledkem náročné miliardové investice budou Nové Počerady, jedna z nejmodernějších a nejčistších elektráren v Česku.

Proč ekologizujete uhelné elektrárny, když se celý svět od uhlí odvrací?

Protože se bez nich česká elektrická síť zejména v zimním období stále neobejde a protože za ně Česko stále nemá náhradu v podobě jiných stabilních a dobře regulovatelných zdrojů. Pro ilustraci: Nový blok jaderné elektrárny Dukovany má být spuštěn nejdříve v roce 2036. V této souvislosti je vhodné zdůraznit, že svět mimo EU s uhlím ještě zdaleka nekončí, vždyť Čína i Japonsko staví celou flotilu nových uhelných elektráren!

Opravdu se v Počeradech a Chvaleticích vyrábí elektřina na vývoz do zahraničí?

Ano a voda z Želivky teče pouze z kohoutků na Praze 1. Teď vážně: Většina elektřiny vyrobené v Počeradech a Chvaleticích směřuje do českých domácností, škol, nemocnic, úřadů a podniků. Do zahraničí putuje pouze v situaci, kdy mají v některé ze sousedních zemí nedostatek. Typicky česká energetika pomáhá německé v obdobích, kdy v Německu nefouká vítr a nesvítí slunce. Není to z ekologického hlediska spíš chvályhodné?

Hitem energetiky je transformace na plyn. Proč se stejným směrem nevydají i Chvaletice a Počerady?

Naše skupina má v zemním plynu dohromady vyšší výkon než v uhlí, takže o tomto trendu víme lépe než ostatní. Zároveň si však uvědomujeme, že z pohledu boje proti klimatickým změnám je přechod z uhlí na plyn pouze vytloukání klínu klínem. Navíc i vzhledem k aktuální napjaté geopolitické situaci upřednostňujeme využívání jediného domácího paliva oproti závislosti na dovozu z Ruska.

A proč místo investování do uhlí, které stejně jednou dojde, neinvestujete do obnovitelných zdrojů, bateriových systémů a dalších inovativních technologií, v nichž je budoucnost energetiky?

My do nich investujeme, vždyť v Česku plánujeme první plovoucí solární elektrárnu a výrobu zeleného vodíku a v Anglii největší bateriové úložiště na světě! Zároveň si však jako zodpovědní energetici uvědomujeme, že tyto technologie zatím „neutáhnou“ celý svět a potřebují zálohu v podobě tradičních zdrojů.

Není pokračování provozu uhelných zdrojů v rozporu s Pařížskou dohodou a klimatickými závazky EU?

I kdyby ze dne na den přestala fungovat celá česká energetika, klima by si toho ani nevšimlo a Čína by to dohnala na emisích asi za týden. Zcela určitě by si toho však všimli občané České republiky. Ano, klimatická změna probíhá, a přestože ji pravděpodobně nejsme schopni zastavit, měli bychom se zbavovat závislosti na fosilních palivech. Zároveň je ale třeba mít čím svítit a topit do té doby, než se podaří přejít na obnovitelné či bezemisní zdroje.

© Skupina Sev.en Energy 2021