logo Sev.en Energy
Novinky Otázky a odpovědi 7.cz

InovaceInovace

PROMĚŇUJEME LOM ČSA NA KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ LOKALITU A BUDUJEME NEJVĚTŠÍ SÍŤ NABÍJECÍCH STANIC PRO ELEKTROKOLAJsme aktivní součástí transformace Česka na klimaticky neutrální zemi. Zkoumáme, analyzujeme a připravujeme inovativní řešení v energetice i mimo ni. Jsme navazujícím článkem na výzkum a vývoj – k novým technologiím tedy přistupujeme jako investor a uživatel.

GREEN MINE - TRANSFORMACE UHELNÉHO LOMU NA ZELENOU ENERGETIKU, MODERNÍ PRŮMYSL, BYDLENÍ A REKREACI

Nová krajina – přirozená obnova, vodní plochy, ekologické zemědělství, agrivoltaika

Bezemisní energetika – plovoucí fotovoltaika, akumulace, přečerpávací vodní elektrárna, výroba zeleného vodíku

Inovační ekonomika – zpracování vedlejších energetických produktů, chytrá průmyslová zóna pro kvalifikovanou pracovní sílu a výrobu a logistiku s vysokou přidanou hodnotou

Moderní život – bezemisní bydlení, nové příležitosti v atraktivních oborech, turistika, volnočasové aktivity

Sev.en Innovations

Příprava první plovoucí solární elektrárny a první výroby zeleného vodíku v Česku (využití rekultivačních jezer na Mostecku)

Výstavba větrných elektráren

Termální baterie ukládající teplo z paroplynových elektráren (zvýšení flexibility při propadu cen elektřiny nebo nutnosti stabilizace sítě)

V Česku průkopnický projekt ukládání energie do sloučenin, které umějí absorbovat nebo uvolňovat teplo

InterGen: výstavba největšího bateriového úložiště na světě v anglickém Essexu (výkonu 320 MW, kapacita 1,3 GWh)Sev.en Energy for Bikers

Elektromobilita v ČR – jaro 2021
Budování největší sítě nabíjecích stanic pro elektrokola v ČR

Infrastruktura otevírající možnosti cestování na kole pro všechny obyvatele

Podpora lokálních provozovatelů (restaurace, hotely, penziony, muzea, infocentra)

Téměř 100 % pokrytí českého trhu elektrokol

© Skupina Sev.en Energy 2021