logo Sev.en Energy
Novinky Otázky a odpovědi 7.cz

Investice do přírodyInvestice do přírody

Podporujeme ohrožené druhy a životní prostředí


Nad rámec rekultivace investujeme do obnovy a zkvalitnění české krajiny.

Iniciativa
Sázíme budoucnost


Od roku 2018 vysadily naše těžební společnosti na rekultivovaných plochách již milion stromů

Do krajiny se díky tomu vrací: duby, lípy, olše, javory, jasany, topoly, jeřáby, borovice a modříny

Akumulace vody v krajině, odolnost vůči škůdcům a klimatickým extrémům

Odhadovaná celková úspora CO2: 1 000 000 tun

Ostatní
ekologické projekty


Záchrana ohrožených druhů drobné zvěře v nivě Počeradského potoka - vysazení 422 kuřat bažanta obecného

Záchrana lesa na výsypce Obránců míru před kůrovcovou kalamitou tradiční metodou kladení pastí

Péče o alej památných jilmů v Duchcově – ozdravný zásah, zvýšení životnosti o dalších 100 let

Ekologické řešení hydrogeologických poměrů v povodí Srpiny

Návrat sekvojovce obrovského pod zámek Jezeří

Záchrana acidofilních a květnatých bučin evropsky významné lokality Východní Krušnohoří

Vysazení jabloní, hrušní a ořešáků na zemědělských rekultivacích kolem lomu Vršany

© Skupina Sev.en Energy 2021