logo Sev.en Energy
Novinky Otázky a odpovědi 7.cz

Oběhové hospodářství



Oběhové hospodářství

Maximalizujeme výrobu vedlejších energetických produktů pro české stavebnictví



Vedlejší energetické produkty (VEP) jsou hitem stavebnictví nejen v Česku, ale po celém světě. Poptávka mnohonásobně převyšuje nabídku, investoři podporují navyšování podílu druhotných surovin na stavbách a objednávky kvalitního českého popílku přicházejí z Blízkého východu i Afriky. VEP jsou klíčovým prvkem oběhového hospodářství, kvůli nízké ceně a vysoké jakosti se prosazují napříč stavebním trhem. Dva hlavní segmenty tvoří výroba betonu a cementu, s VEP však pracují i výrobci cihel, sádrokartonu, zámkových dlažeb a dalších betonových prefabrikátů a také stavební firmy na liniových a vodohospodářských stavbách či v krajinotvorbě.

Významné stavby z VEP

Přehrada Orlík

Paroplynová elektrárna Počerady

Jaderná elektrárna Temelín

Stanice pražského metra

Silnice a dálnice

Produkce VEP v elektrárně Chvaletice

Vedlejší energetické produkty
- historie a současnost



výroba betonu, cementu, cihel, sádrokartonu, zámkových dlažeb a dalších betonových prefabrikátů, využití na liniových a vodohospodářských stavbách či v krajinotvorbě

průkopnický projekt: největší česká přehrada Orlík

průměrná roční produkce v ČR: 12 milionů tun

obrovský převis poptávky nad nabídkou, zájem ze zahraničí



Popílek


výrobek z odlučovačů (elektrostatických či látkových) prachových částic ze spalin

využití: výroba směsných betonů a pórobetonu, přísada do cementu jako kamenivo i jako pojivo (místo přírodního vápence), násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací



Struska


hlavní podíl tvoří škvára z prvního tahu kotle

horká struska se chladí ve vodní lázni a následně je drcena na částice o rozměru max. 3 x 3 cm

využití: pro tvarování krajiny při rekultivačních pracích, stavba pozemních komunikací, násypy, zásypy a obsypy inženýrských sítí, zdrsňující posypový materiál, doplňková složka při výrobě stavebních hmot



Energosádrovec


vzniká jako vedlejší produkt odsíření kouřových plynů pomocí tzv. mokré vápencové vypírky

využití: výroba sádry, sádrokartonu (nahrazení přírodního sádrovce), přísada při výrobě cementu



Stabilizát


vzniká smícháním základních komponentů (elektrárenský popílek, vápno a voda) a doplňkových komponentů (energosádrovec, struska)

stabilizace této směsi probíhá vytvrdnutím zamíchaného vápna

využití: tvarové úpravy a nepropustné překrytí odkaliště, tvarování krajiny, přechodová oblast mostních objektů, podkladní vrstvy dopravních staveb, zásypy a obsypy inženýrských sítí

© Skupina Sev.en Energy 2021