Na pardubicku se výrazně zlepší ovzduší
MENU

Otázky a odpovědi

otázky a odovědi

Má Pardubický kraj problémy se znečištěným ovzduším?

Rozhodně ne, ovzduší Pardubického kraje patří k nejčistším v ČR. Jestli životní prostředí v regionu něco trápí, pak jsou to staré neřešené zátěže v rámci privatizace státních podniků Synthesia a Paramo.

Ohrožuje elektrárna zdraví obyvatelstva?

Ne. Elektrárna Chvaletice dlouhodobě splňuje povolené emisní limity ve všech klíčových parametrech, které jsou určující pro kvalitu životní prostředí. V minulosti investovala miliardy korun do mnoha ekologických opatření a díky tomu dnes vyrábí tu nejčistší energii v historii. V současnosti vypouští jen zlomek původního množství emisí a po aktuálně probíhající modernizaci se její dopad na životní prostředí ještě sníží.

Je elektrárna největším znečišťovatelem v kraji?

Tuto pozici má Elektrárna Chvaletice pouze v rámci velkých zdrojů, kterých v regionu není mnoho. Roční emisní bilance je navíc třeba hodnotit s vědomím, že 7EC je třetím největším výrobcem elektřiny v ČR. Přesto jsou dominantním zdrojem znečišťování v Pardubickém kraji malé stacionární zdroje lokálního vytápění domácností, které se podílejí zejména na emisích tuhých znečišťujících látek (59 %) a oxidu uhelnatého (71 %).

Chtěl bývalý vlastník elektrárnu uzavřít?

Původně o tom uvažoval, ale pak své rozhodnutí přehodnotil a elektrárna vstoupila do Národního přechodového plánu ekologizace. To znamená, že ve skutečnosti i bývalý vlastník plánoval její ekologizaci a provoz.

Je Elektrárna Chvaletice vůbec potřeba, když tolik elektřiny vyvážíme?

A co je špatného na vývozu elektřiny, když ji někdo v zahraničí potřebuje a využije? Je paradoxní, že důležitost Elektrárny Chvaletice stoupá s rozvojem na počasí závislých obnovitelných zdrojů. Protože dosud neexistuje ekonomicky přijatelný způsob, jak ukládat velké množství energie, potřebujeme stabilní a dobře regulovatelné zdroje pro stabilizaci přenosové sítě. Navíc představa, že Česká republika je izolovaný ostrov, už v energetice dávno neplatí. Jde o propojený mezinárodní systém, v němž české uhelné elektrárny zcela běžně vyrovnávají výkyvy německých obnovitelných zdrojů.

Není modernizace elektrárny v rozporu se zákonem? Neměla se k ní udělat EIA?

Veškerý provoz a stavební úpravy v elektrárně podléhají přísnému dohledu dozorujících institucí a veškerá povolení byla vydána zcela v souladu s příslušnými předpisy a zákony. Krajský úřad i Česká inspekce životního prostředí v případě Elektrárny Chvaletice postupovali dokonce transparentněji, než jim ukládá zákon. Posouzení EIA vyžadují pouze takové stavby, které mohou mít negativní dopad na životní prostředí. Modernizace však bude mít díky snížení emisí naopak výrazně pozitivní dopad na životní prostředí, proto příslušná ministerstva správně rozhodla, že EIA není potřeba.